ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ФИТНЕС КЛУБ “ THE POWER „

1. Работно време на залата:
Понеделник – Петък от 07:30 до 21:00 часа
Събота- Неделя от 08:30 до 20:30 часа
2. Клиентите се регистрират на рецепция с клиентска карта или заплащат за
еднократни услуги и стоки.
3.Заплащането се извършва предварително в брой или по банков път в
български лева.
4. Деца под 14 годишна възраст не се допускат на територията на залата без
придружител и подписана декларация от родител настойник.
5. Пушенето във всички помещения на центъра е забранено.
6. Консумация на храни и напитки е разрешена в областа на бара и кафето.
7. Не се допускат лица, употребили алкохол и наркотични вещества.
8. Клиентите са длъжни да пазят имуществото на залата. При повреда на
инвентара се заплаща в размера на стойността му.
9.Достъп на външни инструктори за тренировка с клиент, член на „THE
POWER“, е разрешен след уведомление на рецепцията на клуба и
заплащане на такса.

Фитнес зала

1. Трениращите трябва да бъдат в спортно облекло и чисти спортни обувки.
2. По време на тренировка се поставят кърпи върху фитнес уредите и
лежанките.
3. След приключване на упражненията трениращите оставят тежестите на
указаните за това места.
4.Клиент, който не спазва настоящите правила, хигиенните изисквания, не
опазва имуществото във фитнес центъра, или нарушава тренировачния
процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне клуба.
5. Трениращите в центъра носят отговорност за своите действия. При
инцидент “ THE POWER “ не носи отговорност, ако клиентът не е тренирал с
персонален инструктор.

Сауна и Парна Баня

1. Ползване на сауната и парната баня става със заявка на рецепция. (
Препоръчително е 30 мин. предварително)
2. В сауната и парната баня деца под 16 години се допускат само с

придружител и след подписването на декларация.
3. В сауната и парната баня се сяда само върху хавлиена кърпа или халат,
които се предоставят на рецепция преди влизане.
4. В сауната е забранено използването на масла и други препарати за
мазане.
5. Посетителите, които ще ползват сауната и парната баня е желателно
предварително да вземат душ.

Съблекални

1. Посетителите получават чип за персонално шкафче на рецепцията.
2. Шкафчетата са на разположение на клиентите само за времетраенето на
тяхното посещение.
3.Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи,
оставени в шкафчетата. За целта са осигурени безплатни сейфове за
заключване на личните вещи, които винаги се отварят от рецепциониста.

Абонаментни карти

1. Абонаментните карти са срочни с неограничен достъп.
2. Абонаментните карти са поименни и не могат да бъдат предоставяни на
други лица.
3. Абонаментните карти трябва да бъдат предварително представяни на
рецепция от клиентите преди тренировка.

С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на
профилактика,отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности,
Фитнес клуб “ THE POWER “ има право временно да ограничи или
преустанови достъпа на определени услуги или помещения, като уведоми

клиентите посредством съобщение в клуба.

За Вашия личен комфорт и за комфорта на останалите клиенти Ви молим да
пазите чистота във всички помещения на Фитнес Клуб “ THE POWER“.
Благодарим Ви, че предпочетохте “ THE POWER“!